Ekonomik Kalkınma ve Gelişmişlik ile Büyüme Farkı

Ekonomik Kalkınma ve Gelişmişlik ile Büyüme Farkı

Ekonomik kalkınmanın teriminin birleşimden önce kalkınmanın tanımını yapmak gerekmektedir. Kalkınmanın ekonomideki anlamı halkın değer yargıları ile dünya görüşü, tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içererek toplumsal, kurumsal yapılarda dönüşüme yol açmakta olan büyümedir. Ekonomik gelişmeler anlamında da kullanılmaktadır. Ekonomik kalkınma ise toplumsal ve de kurumsal yapıda tüketim, davranış kalıpları anlamında olan dönüm ile ilerlemeye verilen isimdir. Aynı zaman toplumsal kalkınma, sosyo ve kültürel evrim, sosyal gelişim, insani gelişimlerle bir tutulmaktadır. Bu durum sürdürülebilir politikalar neticesinde yaşam standartlarımızdaki yükselmeye de tesir etmektedir. Başka bir açıdan da baktığımızda belli alandaki geçim faaliyetlerinin olumlu gidişatını belirtmektedir. İnsan sermayesi, bölgesel rekabet, sürdürülebilirlik, girişimcilik, güvenlik, kritik altyapı, eğitim alanlarındaki gelişmeleri işaret etmektedir.

Gelişmişlik İle Büyüme Farkı

Ekonomik kalkınma aslında büyümeden farklı bir terimdir.  Ekonomik kalkınma daha çok toplumsal iyiliği gösterirken, ekonomik büyüme ise piyasaların üretkenliğini göstermektedir. Ekonomik anlamda büyüme ekonomik gelişmenin içinde bir etkinlik olmaktadır. Ekonomik kalkınma ve gelişmeler iyi bir duruma işaret etmektedir. Ekonomik büyüme belli bir hacme işaret ederken; ekonomik kalkınmada toplumun iyiliğini, büyümeyi ve piyasaların genişlemesini anlatmaktadır. Gelişmişlik ile büyüme farkına bakmak gerekmektedir.

Para birimlerindeki büyüklüğü ele aldığımızda; bir paranın değeri her zaman alım gücüyle ölçülmektedir. Takas işleminde malı ne kadar az tutar ile karşılıyorsa o kadar değerlidir. Paranın büyük olması ile değeri ters orantı içindedir. 2.000.000.- TL hacim olarak büyüktür ancak bir EURO ile karşılaştırıldığında bu miktar daha değersizdir.

Ekonomisi büyük olan ülkeler; ABD, Almanya, Japonya, Çin ve Fransa gibi ülkeler aynı zamanda gelişmiş midir buna da bakmak gerekiyor. Gelişmişlik insan hayatının kalitesine işaret etmektedir. İdeal bir gelişmişlik veya gelişme referansı bulunmamaktadır. Belirttiğimiz ülkelerden yola çıkarak bir değerlendirme yapabiliriz. Ekonomisi en büyük ülkelerden bir Japonya’yı ele alabiliriz. Gelir dağılımında adaletli ve aynı zamanda da büyük bir ülkedir. Adalet toplumu bir arada tutan, güven duygusunu oluşturan temel anlayıştır. Kalkınmanın adaletle paralel ilerlediğini söylemek mümkündür. Japonya gibi ülkelerde ülke gelirinin büyük bir bölümü vatandaşlarına aittir. Şöyle anlatalım çok zengin ve de çok fakir vatandaşları daima azdır, ekonomik güç eşit bir şekilde dağıtılmaktadır. Böylelikle orada yaşamakta olan insanlar toplumu daha sahiplenmekte olup; sömürü anlayışı yerine işbirliği daha ön plana çıkmaktadır. Buda toplu kalkınma ile sonuçlanmaktadır.

Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler de ekonomi büyüktür. Ancak ekonomik kalkınmaya baktığımızda ve de adalete baktığımızda ise son sıradadırlar. Çin şuanda pazar olarak dünya genelinde büyümeye devam etmektedir. Ama daha küçük ekonomisi olan İsveç, Finlandiya ve Norveç’teki kalkınmayı yakalayamaz.

Ekonomik büyümeyi elde etmek için toplumu sömürebilir, köleleştirir ve rahatlıkla büyütebilirsiniz. Fakat önemli olan husus toplumsal dayanışmanın ve insan ilişkilerinin iyi olmasıdır. İyi bir ekonomi hacmi zengin olmak değildir. Sayıların büyük olması insan hayatının iyi olması anlamına gelmez. İyi bir ekonomi ülkedeki insanların mutluluğu ile ölçülebilir.

Ekonomik kalkınma ve gelişmişlik ile büyüme farkını anlatmaya çalıştık. Özetlemek gerekirse ekonomik kalkınmanın olması bir ülkenin ferah içinde yaşamasını sağlamaktadır. Gelişmişlik ise ülkede gelir dağılımın ve herkese verilen hakların adetli bir şekilde dağıtılması ile olmaktadır. Eğer adalet yoksa ülke ekonomisinin büyümesi ferahlık anlamına gelmemektedir.

 

Bu makalemde sizlere  Ekonomik Kalkınma ve Gelişmişlik ile Büyüme Farkı konusunu anlatmaya çalıştım. Her türlü bankacılık sektörüne ait soru ve sorunlarınız da karşılıksız bir şekilde bilgim dahilinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Sorularınızı Soru-Cevap bölümünden yazmanızı rica ederim.

Borçsuz günler dilerim
Kredi Uzmanı

 

Bir önceki yazımız olan Vadeli Mevduat Hesabı ve En Yüksek Faiz Veren Bankalar başlıklı makalemizde E- vadeli, Faiz oranı ve İnternet Bankacılığı hakkında bilgiler verilmektedir.