2017 yılında uygulanacak değerli kağıt bedelleri ile ilgili tüm açıklamalar, Maliye Bakanlığı’na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Burada alınan kararlar ve belirlenen değerler, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe konulmaktadır. 2017 yılında uygulanacak olan bedeller ise, 21 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış durumdadır. Buna göre, 2017 yılında uygulanacak değerli kağıt bedellerini şu şekilde sıralayabiliriz.