Ülkemizde kurulan ve faaliyetine devam eden yerli ve yabancı kaynaklı birçok banka bulunmaktadır. Bu bankalar, kredi vermek, diğer kurum ve kuruluşların maddi desteğini sağlamak, istihdam yaratmak ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak veya düzenlemek amaçlarıyla kurulmuş bankalardır. Bankaların ülke içerisinde kurulmuş olmaları o ülkenin ekonomisine hizmet ettiğini göstermez. Bankalar ve bütün ticari kuruluşlar yararlandıkları ve gelir sağladıkları