Ekonomik Kalkınma ve Gelişmişlik ile Büyüme Farkı Ekonomik kalkınmanın teriminin birleşimden önce kalkınmanın tanımını yapmak gerekmektedir. Kalkınmanın ekonomideki anlamı halkın değer yargıları ile dünya görüşü, tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içererek toplumsal, kurumsal yapılarda dönüşüme yol açmakta olan büyümedir. Ekonomik gelişmeler anlamında da kullanılmaktadır. Ekonomik kalkınma ise toplumsal ve de kurumsal yapıda tüketim, davranış kalıpları