TEB Kadın Bankacılığı   Çağımızda Kadın   Günümüzde bilim ve teknoloji kadar sosyal hayatımız da hızla gelişmekte ve şekillenmektedir. Krallıklardan meşruti yönetimlere, meşruti yönetimlerden cumhuriyetlere ve gelişmiş toplum yapılanmalarına geçilmesi, kadına sosyal hayatta tanınan miras, oy hakları ile birlikte kadının topluma kattığı değer artmıştır. Hal böyle olunca bu değerin korunması ve varlığını sürdürebilmesini sağlamak da