Kapitalizm Nedir ?               Kapitalizm nedir? Kapitalizm kavramını günlük hayatımızda çok fazla duyuyoruz. Öncelikle şunu bilmek gerekir ki, şu an içinde yaşadığımız dünyaya hakim olan ekonomik sistemdir. Öncelikle herkesin günümüzde bu sistemde yaşadığını ve yer aldığını belirtmek gereklidir.   Tanım olarak kapitalizm, üretim araçlarının çoğunluğunun kişisel oyunculara ait olduğu ve bunlar tarafından işletildiği, ekonomik