Ülkemizde yüksek öğrenim gören öğrencilerin barınma, beslenme, kredi ve burs hizmetleriyle öğrenim görmelerine; bunun yanında sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle gelişmelerine katkıda bulunan kuruma Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu denilmektedir. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ilk kurulduğunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetimde bulunmaktaydı. 06 Şubat 1970 tarihli Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi gereğince Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilmiştir.