Kredi Yurtlar Kurumu yüksek öğrenimde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve kredi vermektedir. Bunu 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs ve kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paraya burs denilmektedir. Yüksek öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince