KYK Katkı Kredisi Sorgulama Archive

Kredi Yurtlar Kurumu Kredi Başvurusu

Kredi Yurtlar Kurumu yüksek öğrenimde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve kredi vermektedir. Bunu 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs ve kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paraya burs denilmektedir. Yüksek öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince

Kredi ve Yurtlar Kurumu

Ülkemizde yüksek öğrenim gören öğrencilerin barınma, beslenme, kredi ve burs hizmetleriyle öğrenim görmelerine; bunun yanında sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle gelişmelerine katkıda bulunan kuruma Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu denilmektedir. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ilk kurulduğunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetimde bulunmaktaydı. 06 Şubat 1970 tarihli Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi gereğince Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilmiştir.