KOBİ’nin anlamı Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler olarak geçmektedir. Ülkemizde mevcut olan firmaların %99’u KOBİ kapsamına girmektedir. Bankalar ve Devlet tarafından firmaları korumak amacıyla kredi ve desteleme vermektedir. KOBİ kredileri alma şartlarına baktığımızda ilk olarak küçük ve orta ölçekli işletmeler kapsamlarına girmeleri gerekmektedir. Bunun yanında bankaların istedikleri şartlara da uymaları gerekmektedir. Tüm bankalarda mevcut olan