Akreditif, finansal gücü olan bir kurum tarafından ( bankalar örneklenebilir) belirtilen kişiye veya kuruluşa, belirtilmiş olan evrakların ibrazı sonucu yine belirtilmiş bir miktarın ödemesinin yapılmasını sağlayan ve bu işlemler için düzenlenen bir belgeye denir. Akreditif, şartlı banka kredisi olarak da adlandırılabilir. Dış ticaret işlemlerinde çok duyulan bu kavram, uluslar arası işlemler de daima faydalanılan bir