Konut kredilerinde tartışmalar 2006 yılında ABD mortgage kriziyle başlamaktadır. Mortgage sistemin çökmesi ve krizin tüm dünyaya yayılmasından sonra etkileri daha hala devam etmektedir. Bu krizle birlikte konut kredilerinde balon tartışması hız almaktadır. Konut kredilerinde balon var mı yok artık uzmanlar tarafından ön plana konulmaktadır. Bazı kesimlere göre konutlarda fiyatlar şişirilmektedir ve arz fazlası var şeklinde