Bir miktar paranın belli bir süre kullanılması karşılığında ödenen ücret ile elde edilen gelire faiz denir. Faize konu olan paraya ise anapara denilmektedir. Faizi hesaplamak için anaparanın yüzdesi alınır. Basit faiz ise belli bir paranın belli bir dönem kullandırılması sonucu elde edilen normal faize denilmektedir. Hesaplama şekli Faiz Tutarı = Anapara x Faiz Oranı x