Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 17 Ocak 2009 tarih ve 27113 sayılı resmi gazete ile bireysel kredilerle bağlantılı sigortalar Uygulama Esasları yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelikteki amaç kredilerle bağlantılı olarak zorunlu ve ihtiyari sigorta ürünlerinin birlik ve güvenliğini sağlamaktadır. Sigorta ettirenlerin sigortalıların ve lehtarların hak ve menfaatlerini korumaktır. Bu yönetmelik ile Türkiye’de faaliyet gösteren her türlü kredi kuruluşunun