Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 17 Ocak 2009 tarih ve 27113 sayılı resmi gazete ile bireysel kredilerle bağlantılı sigortalar Uygulama Esasları yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelikteki amaç kredilerle bağlantılı olarak zorunlu ve ihtiyari sigorta ürünlerinin birlik ve güvenliğini sağlamaktadır. Sigorta ettirenlerin sigortalıların ve lehtarların hak ve menfaatlerini korumaktır. Bu yönetmelik ile Türkiye’de faaliyet gösteren her türlü kredi kuruluşunun sağladığı bağlantılı ihtiyari ve zorunlu sigortaları verilecek olan teminatları kapsamaktadır. Zorunlu sigortalarda, kredi süresi içerisinde yenileme sorumluluğu kredi kullanana aittir. Yenilemeye ilişkin olarak bildirim yapma ve bilgilendirme sorumluluğu krediyi veren kuruluşa aittir. Kredi kullandığınız banka kredi konusuna ilişkin ihtiyari sigortalar bulunması durumunda, bu sigortalar konusunda kredi kullanana kredi kuruluşu tarafından bilgi verilmektedir. Bilgilendirmeye baktığımızda sigortanın türü, süresi, yenilemeleri ve yenileme dönemlerinde primin tahsil edilme yöntemi, tutarı, nasıl tahsil edileceği, sigorta teminatının kapsamı varsa muafiyet, tazminat limiti ve benzeri konuları içermektedir. İhtiyari sigortaların yıllık olarak yenilenmediği, bir defada ve kredi süresini tümüyle kapsayacak biçimde yapıldığı durumlarda, prim bedeli peşin veya taksitler halinde alınabilir. Sigorta primleri kredi süresine eşit olmadığı durumlarda sigortalı kredi kuruluşu tarafından bilgilendirilmek zorundadır. Bu yönetmelik ile kredi çekenler sigorta işlemlerini yaptırırlarken koruma altına alınmak istenmiştir. Aynı zamanda kendileri ve teminatları da herhangi bir duruma karşın garanti altına alınması sağlanmıştır. Böylelikle her kredi çekişte sigortanız var mı yok mu düşüncesinden kurtuluyorsunuz.

 

Bu makalemde sizlere Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği konusunu anlatmaya çalıştım. Her türlü bankacılık sektörüne ait soru ve sorunlarınız da karşılıksız bir şekilde bilgim dahilinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Sorularınızı Soru-Cevap bölümünden yazmanızı rica ederim.

Borçsuz günler dilerim
Kredi Uzmanı

Bir önceki yazımız olan Bireysel Krediler başlıklı makalemizde bireysel kredi avantajı, bireysel kredi faizleri ve bireysel kredi nasıl kullanılır hakkında bilgiler verilmektedir.