Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ülkemizde faaliyet gösteren firmaların %99’dur. Kısaca KOBİ olarak adlandırılmaktadır. KOBİ’lerin ekonomik ve mali açıdan durumları ile gelecekte olacak durumlarına dair neler yapabileceklerini belirlemek ancak mali tabloların analizi ile mümkün olmaktadır. KOBİ mali analizin önemi, kredi kullanmaları durumunda işletmenin ne durumda olduğunu ve kar mı yoksa zarar mı edeceğini göstermesi açısından