Gerek siyasi, gerekse ekonomik hareketlilik bazı dönemlerde, kitleleri maddi açıdan zora sokar. Bu dalgalanmalar her kesime etki etmese dahi, bütçe açısından küçük olan ekonomileri risk faktörüyle karşı karşıya bırakır. Dolayısıyla bu küçük ekonomiler ayakta durabilmek ve dalgalanmalara karşı dayanıklı olabilmek adına, ekonomik yardımlar almaya dolayısıyla da en yakın kuruluş olan bankalara müracaat etmek durumunda kalırlar.