Bankalara kredi kartı ve çek borcu olanların tedirgin oldukları konulardan biri de hapis cezası alıp almayacaklarıdır. Kredi ve kredi kartı sözleşmelerine bakılaraktan bankalara olan borçların ödenmemesi durumunda alacak oldukları cezanın boyutu öğrenmek istemektedirler. Aynı şekilde karşılıksız çeklerde de sorunlar yaşanmış olup; karşılıksız çek dolayısıyla hapis cezaları kaldırılmıştır. Fakat bu duruma karşın yine de açılmış olan