KOBİ şuanda ülkemizdeki firmaların %99’unu kapsamaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kısaltılmış halidir. Yıllık olarak 250 kişiden az işçi çalıştırmakta olan ve mali bütçesi de 40 milyon TL aşmayan küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. KOBİ kredileri de bir o kadar işletmelerin yatırımları ve büyümeleri açısından yardımcı olmaktadır. KOBİ kredisinin avantajları çok olduğundan dolayı birçok işletme