Stagflâsyon nedir?

Stagflâsyon nedir?

Stagflâsyon, yüksek olan bir enflasyon oranının, kullanılmayan üretim kapasitelerinin, işsizliğin ve yetersiz büyüme hızının birlikte yaşandığı ekonomik durumlara denilmektedir. Resesyon ile enflasyonun aynı anda yaşandığı ada stagflâsyon denir. Samuelson tanımı ise durgunluk döneminde artan enflasyondur. Bu durumlarda ekonomide işsizlik oranı artar ve fiyatlarda hızla yükselir. Stagflasyon kelimesi 1970 yılında İngilizcede stagnant ( durgun) ile inflation (enflasyon) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur.

 

Klasik iktisat teorisi ile Keynesyen Teori’ de stagflasyon paradoksal bir durum olarak görülmektedir. Olması gereken enflasyon ve işsizlik oranı arasında ters orantı mevcuttur. Biri düşerken diğerinin yükselmesi gerekir. Ancak stagflâsyonda her ikisi de yükselmektedir.

Enflasyon fiyatlar genel seviyesindeki devamlı ve hızlı atışların sonucunda oluşmaktadır. Parasal gelirdeki fiili büyümenin, üretimdeki fiili büyümeden daha yüksek olması durumudur. Ekonomide, istihdam edilerek üretimi arttıracak iş gücü kalmaması, tam istihdamdadır. Oysa durgunluk istihdamın düşmesi durumudur. Gelişmekte olan ülkelerde, sabitlenmiş bir düşük istihdam görülür. Toplam talebin artması durumunda olan ülkelerde sabitlenmiş bir toplam talep fazlası vardır. Toplam arz ise istihdam edebilecek serbest iş gücü olmasına karşın artırılmaz. Nedenine gelince üreticiler, üretim araçlarındaki ve iş gücünde gerekli artışı sağlayacak maddi olanaklardan yoksundur. Bu ülkelerde, sanayileşmiş olan ülkelerin aksine sermaye talebine uyum sağlayacak kadar esnek sermaye yoktur. Bu ülkeler, tam istihdamda bulunsalar bile sonuç itibariyle tam istihdam koşullarında bir ekonomi gibidirler. Talep artışı enflasyonist bir etki meydana getirir.

Genel olarak sanayileşmiş ülkelerde, herhangi bir nedenle ekonominin tam istihdamın altında olması durumlarında, toplam talep artışları, istihdam artışını, dolayıyla arz artışını getirmektedir. Bu da fiyat seviyesini dengeler. Ekonomi tam istihdamda ise, istihdam artışı sağlayamayacağından tüm iş gücü olanaklarını kullanmaktadır. Bu durumda arz artışı sağlanamaz. Toplam talep artışı, enflasyonist bir baskı yaratacaktır.

Stagflâsyonla mücadele yöntemlerini ana başlıklar altına alacak olursak, gelirler politikası, vergi temelli gelirler politikası, Sektörsel ile bölgesel ağırlıklı önlemler, üretimin teşviki ve toplam arzın artırılması olarak gruplandırabiliriz. Ayrıntılarına girdiğimizde kitap olmaya aday bir durum.

Stagflâsyon ortamında olan ülke ekonomisi, hem gelişmekte olan ülke ekonomisinin hem de gelişmiş ülke ekonomisinin tepkilerini verir.

 

Bu makalemde size Stagflâsyon nedir? konusunu anlatmaya çalıştım.Her türlü bankacılık sektörüne ait soru ve sorunlarınız da karşılıksız bir şekilde bilgim dahilinde yardımcı olmaya çalışıyorum.Sorularınızı Soru-Cevap bölümünden yazmanızı rica ederim.

Borçsuz günler dilerim
Kredi Uzman

Bir önceki yazımız olan Düşük Faizli Konut Kredisi Veren Bankalar başlıklı makalemizde düşük faizli konut kredisi veren bankalar, konut kredisi alma ve konut kredisi düşük faiz hakkında bilgiler verilmektedir.