İşleyen Teşebbüs Değeri Nedir?
İşleyen Teşebbüs Değeri Nedir?

İşleyen Teşebbüs Değeri Nedir?

İşleyen Teşebbüs Değeri Nedir?

 

Bir şirket hakkında uzun vadeli, geniş çaplı bir araştırma yapıyorsanız sormanız gereken en mühim soru şirketin işleyen teşebbüs değeri nedir olmalıdır. Bu araştırma sadece bir firmayı baz alarak yapılmadığı gibi birçok firma için de bu soru sorulup karşılaştırmalı piyasa değerleri bulunabilir, istatistiki veriler elde edilebilir.

 

 İşleyen Teşebbüs Değerini Ölçebilmenin Yolları

 

           İşleyen teşebbüs değeri nedir sorusunun cevabını öğrenmek için evvela işleyen teşebbüs değerinin ne olduğunu, bu kavram kullanıldığında ne anlatılmak istendiğini anlamak, içeriğini bilmek gerekir. Genellikle işletme, muhasebe, iktisat yahut istatistik bilimi ile ilgilenen insanların uğraş alanına giren işleyen teşebbüs değeri bir işletmenin veya şirketin yer aldığı pazar içinde sahip olduğu değerler toplamının bütününe verilen isimdir.

 

İşletmenin sahip olduğu değerler toplamı derken kastettiğimiz değerler o şirketin isim hakkının değeri, hangi pazar içinde yer alıyorsa o pazarda işgal ettiği yerin değeri, tutulan defterlerinin değeri, yer edindiği piyasadaki değer gibi komple değerlendirmeyle ele alınan toplamdaki değer yargısını ifade etmektedir.

 

 İşleyen Teşebbüs Değeri Ölçümü Neden Gerekli?

 

Bu ölçümün, araştırmanın yapılmak istenmesinin çeşitli nedenleri olabilir. Örneğin nihai alıcıya bir ürün satışı yapmak yahut mamul veya yarı mamul üretmek yahut da hizmet esasıyla kazanç sağlayabilmek adına daha evvelden kurulmuş, varlığını devam ettiren bir şirketin, işletmenin hissedarı, ortağı olmak için, alınması gereken riskler, elde edileceği düşünülen, olabilirliği yüksek tahmini kar için yapılabilir. Bir pazara girmek istendiğinde, yeni bir şirket kurulurken o pazarda yer alan işletmelerin, firmaların işleyen teşebbüs değerlerinin raporları incelenerek pazara girilip girilmeme, o alana yatırım yapılıp yapılmama kararı alınabilir.

 

Köken itibariyle menşei yerli yahut yabancı sermayelerle kurulan işletmelerin aynı ürünü piyasaya yaparlarken ve sağlarken işleyen teşebbüs değeri farkının ne olduğu gibi istatistiki veriler elde edilerek birçok alanda ve pazarda ekonominin seyrine, işletmecilik bilimi esaslarına dayalı sistemde çalışılıp çalışılmadığına, hangi şirketlerin günümüz dünyasının işletmelerde beklentilerine ne ölçüde uyup uymadığına ve hatta değer ölçümü ile ne gibi mevzulara ağırlık veren, önem gösteren şirketlerin işleyen teşebbüs değerinin daha yüksek olduğuna ulaşılabilecek kadar önemli bir gösterge ve ölçüm aracıdır.

Bir önceki yazımız olan Banka Faizi Günah mıdır? başlıklı makalemizde banka, faizi ve günah hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*