Konut kredisi eksper raporu

Konut kredisi oranını belirlemek için en önemli işlem eksper raporu olmakta. Eksper raporunun nasıl hazırlandığı ev almak isteyenler için merak konusu olmakta. Gayrimenkul değerleme raporu nedir? Konut kredisi eksper raporu nasıl hazırlanır? Alacağınız kredi oranını nasıl etkilemektedir? Tüm sorularınızın cevabını makalemiz üzerinden inceleyebilirsiniz.

Gayrimenkul değerleme raporu

Satın almak istediğiniz konut için kankanın kredi imkanı sağladığı tutarı evin piyasasına göre değerlendirip sunulan tutarın sistem tarafından belirlendiği bir uygulamadır. Bankalar tarafınca değerlendirilen eksper raporu kimseyle paylaşılmamaktadır. Bu yüzden Ekspertiz raporunda yer alan bilgiler ve inceleme alanları ev almak isteyenler için merak konusu olmakta.

Hazırlanan eksper raporu 10 ile 15 sayfa arasında olmaktadır.

Her eksper kurumu kendi belirlediği özel bir eksper formatı bulunmaktadır. Genel olarak incelediğimizde bütün eksper raporları mevzuat formunda aynı hükmü taşımakta ve aynı hususlar ihtiva edilmektedir.

Konut kredisi ekspertiz ücreti belirtilen firma ve bankacılık işlemlerinde kredi kullanım işlemlerinden vazgeçmiş olmanız bile eksper raporu için temin edilen ücreti geri alamazsınız.

Eksper raporu sayfa 1

İlk sayfada raporu hazırlayan kişi tarafından hazırlatan kişinin ismi ve raporun düzenleneceği evin bilgileri ilk sayfada yer almaktadır. Buna ada, pafta, parsel bilgileri, eksper tarihi ve eksper yapılacak yapının türü de dahil olmaktadır.

Eksper raporu sayfa 2

Gayrimenkule ait olan tüm tapu bilgileri eksper raporunun 2.sayfasında yer almaktadır. Konut hakkında yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere ev ile ilgili tüm detaylar belirlenir. Tapu kayıtlarında bulunan şerhler, haciz işlemleri, kayıtlar ve ipotekler dahil olmak üzere tüm işlemler bir bir bu bölüme işlenmektedir.

Tapu bölümüne gelindiğinde alınmak istenen ev veya gayrimenkul alanının dışında bir mülk ise gayrimenkul haricinde tahsisli proje bilgileri bu alanda yer almaktadır. Proje bilgileri kapsamında projenin onaylandığı tarih, konum ve özellikleri belirtilmektedir. Yine 2. sayfa içerisinde konuta ait belediye kayıtları, parsel bilgileri, imar durumu ve yapılaşma koşullarına da bu sayfada yer verilmektedir.

Parsele ait olan bilgilerde parsel terkleri olup olmadığı incelenerek sınır ihlali, yapı kullanım izni, yıkım kararları, encümen kararları ve belediye ilgili tüm tutanaktaki bilgiler karşılaştırılmaktadır. Projede yer alan bilgiler ile belediyede yer alan bilgiler karşılaştırılarak farklı durumlar bildirilir.

Eksper raporu sayfa 3

Projenin konum ve ulaşım özellikleri gözlemlenerek projeyi değerli kılan veya negatif yönde etkileyen tüm olanaklar değerlendirilir. Projenin çevresi ve konumundaki olanaklar oyun parkı, otopark, yangın söndürme sistemleri, sitenin durumu incelenerek evin oda sayısı ve metrekaresinden cepheye kadar tüm detayları birebir rapor edilmektedir.

Konuta etki edecek olan tüm detaylar inceden inceye rapora işlenmektedir. Yani bu manzarasından su kaynaklarına kadar tüm özellikler olmakta.

Eksper raporu sayfa 4

Analiz sayfasıdır. Konut değerleme raporuna göre oluşturulan sayfa 1-2 sayfa olabilir. Konutun haritadaki yeri, çevresindeki satılık gayrimenkuller, ve kullanılmakta ise inşaat hesabı, amortisman hesaplar göz önüne alınarak işlem yapılmaktadır.

Eksper raporu sayfa 5

Hesap ve değerler sonucunda ulaşılan bilgilerin tümünün uzman tarafından değerlendirilmesi ve raporun onaylanmasına ilişkin imzalar yer almaktadır.

Eksper raporu sayfa 6

Kredi çekilecek olan bankanın onay bölümü yer almakta. Konut kredisine ilişkin yer alan koşullarda bu bölümde yer almaktadır.

Eksper raporu sayfa 7

Satın almak istenen mülkiyete ait tapu senedi ve benzeri evrakların yer aldığı sayfa.

Eksper raporu sayfa 8-9

Ülke geneli baz alınarak mülkiyet bilgileri bilgisayar ortamından aktarılarak her türlü bilgiye erişim sağlanmaktadır. Takbis belgesi hakkında gerekli bilgi ve ayrıntıyı Kadastro müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.

9.sayfada ise yapının imar durumu belirtilmektedir.

Eksper raporu sayfa 10

CBS belgesi bulunmaktadır. Ada/ pafta ve parsel bilgileri ile coğrafi konumun bilgilerinin yer aldığını da söyleyebiliriz.

Eksper raporu sayfa 11

Konutun iç ve dış fotoğraflarının yer aldığı sayfadır.

Eksper raporu sayfa 12

Konuta ait Tapu Müdürlüğü’ nde ve Belediye’ de bulunan fotoğraflar yer almaktadır.