Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler Archive

KOBİ Kredisinin Avantajları

KOBİ şuanda ülkemizdeki firmaların %99’unu kapsamaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kısaltılmış halidir. Yıllık olarak 250 kişiden az işçi çalıştırmakta olan ve mali bütçesi de 40 milyon TL aşmayan küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. KOBİ kredileri de bir o kadar işletmelerin yatırımları ve büyümeleri açısından yardımcı olmaktadır. KOBİ kredisinin avantajları çok olduğundan dolayı birçok işletme

KOBİ Mali Analizin Önemi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ülkemizde faaliyet gösteren firmaların %99’dur. Kısaca KOBİ olarak adlandırılmaktadır. KOBİ’lerin ekonomik ve mali açıdan durumları ile gelecekte olacak durumlarına dair neler yapabileceklerini belirlemek ancak mali tabloların analizi ile mümkün olmaktadır. KOBİ mali analizin önemi, kredi kullanmaları durumunda işletmenin ne durumda olduğunu ve kar mı yoksa zarar mı edeceğini göstermesi açısından

2016 KOBİ Kredileri Alma Şartları

KOBİ’nin anlamı Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler olarak geçmektedir. Ülkemizde mevcut olan firmaların %99’u KOBİ kapsamına girmektedir. Bankalar ve Devlet tarafından firmaları korumak amacıyla kredi ve desteleme vermektedir. KOBİ kredileri alma şartlarına baktığımızda ilk olarak küçük ve orta ölçekli işletmeler kapsamlarına girmeleri gerekmektedir. Bunun yanında bankaların istedikleri şartlara da uymaları gerekmektedir. Tüm bankalarda mevcut olan