Kapitalizm Nedir ?

Kapitalizm Nedir ?

 

            Kapitalizm nedir? Kapitalizm kavramını günlük hayatımızda çok fazla duyuyoruz. Öncelikle şunu bilmek gerekir ki, şu an içinde yaşadığımız dünyaya hakim olan ekonomik sistemdir. Öncelikle herkesin günümüzde bu sistemde yaşadığını ve yer aldığını belirtmek gereklidir.

 

Tanım olarak kapitalizm, üretim araçlarının çoğunluğunun kişisel oyunculara ait olduğu ve bunlar tarafından işletildiği, ekonomik faaliyetlerin büyük bir kısmının kar amacı güttüğü, arz ve talebin toplumun lehine serbest bir şekilde piyasada belirlendiği ekonomi sistemdir. Yani daha anlaşılır şekilde ifade etmek gerekirse, hayatı sürdürebilmek için gereken her şeyin yalnızca para ile satın alınabildiği bir sisteme kapitalizm deniliyor. Kapitalizm kelimesi Karl Marx tarafından ortaya atılmıştır ve Das Kapital kelimelerinden gelmektedir.

 

Ekonominin tanımı birçok yerde kıt kaynaklar ile sınırsız olan insan ihtiyaçlarının en iyi şekilde nasıl giderilebileceğini araştıran bir bilimdir, şeklindedir. Bu tanımda insan ihtiyaçlarından bahsederken sınırsız kelimesinin kullanılmasının nedeni kapitalizmdir. Aslında ihtiyaçların sınırı vardır fakat isteklerin sınırı yoktur. Normalde bir ekmekle karın doyurabilir, sadece su içerek bu şekilde aç ve susuz kalmadan hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Ancak kapitalizm aslında sınırı olmayan istekler doğurur ve bunları ihtiyaç gibi algılatır. Daha fazlasına sahip olma isteği, daha iyisini tüketme isteği gibi nedenlerden dolayı istekler insanlara ve çağa göre ihtiyaç olarak nitelendirilir olmuştur.

 

 Kapitalizmin kısa tarihçesi

 

İlk zamanlar Avrupa’da yayılmaya başlayan bu akımın birtakım özelliklerine aslında İlk Çağda da rastlanmıştı. Kapitalizmden önce hakim olan feodal sistemde bütün üretim araçları soylulardayken halk toprakları işler, en az geçim düzeyinde ücretini alır ve artanı soylu denilen kesime verirdi. Feodalitenin yıkılışının ardından kapitalizm dünyaya hakim olmaya ve kabul edilmeye başlandı.

 

 Kapitalizmin dayandığı ilkeler

 

-Kişilerin somut ve soyut mallara sahip olmasını sağlayan özel mülkiyet,

-Herkesin kendi faydasını ön planda tuttuğu kişisel çıkar,

-Toplumsal refahı maksimize eden ve tüketiciye seçenek sunan rekabet,

-Maaşlar, mal ve hizmetler için kar maksimizasyonunu hedefleyen, fiyatların alıcılar ve satıcıların etkileşimi ile belirlendiği piyasa işleyişi,

-Üretim, yatırım ve tüketimi kapsayan ve çeşitlilik sağlayan seçme özgürlüğü,

-Devletin sınırlı rolü,

-Miras hakkı.

 

           Kapitalizm nedir? Sorusuna en kısa yoldan en anlaşılır şekilde verilebilecek cevaplar bunlardır.

Bir önceki yazımız olan Hedge Nedir? başlıklı makalemizde döviz, forex ve hedge hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir