SGK Çocuk Parası Alma Koşulları ve Ayrıntıları

Avrupa ülkelerinin ve yine bazı batı ülkelerinin günümüz itibariyle yaşadığı en büyük sorunlardan birisi de aile müessesesinin çökmüş durumda olmasıdır. Aile müessesesinin çökmesi ile birlikte nüfus artış hızı da ciddi oranlarda düşüş yaşamıştır ve halen de düşmeye devam etmektedir. Bu ülkeler, bu problemi çözmek ve aile kurmayı, çocuk sahibi olmayı teşvik etmek adına vatandaşlarına birçok imkanlar sunmaktadır.

Ülkemiz açısından ele alacak olursak; her ne kadar genç nüfusun şu an için yeterli seviyede olduğu söylense de; geleceğe yönelik nüfus artışının kontrolün sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle henüz kötü duruma düşmeden ülkemizde de son yıllarda çocuk sahibi olan ailelere sosyal ve ekonomik anlamda birçok yardımda bulunulmaktadır. Bu yardımlardan birisi de çocuk parasıdır. Bu yazımızda çocuk parası hakkında sizlere bilgi vererek çocuk parası nasıl alınır konusunu kısaca sizlere izah etmeye çalışacağız.

Çocuk parası; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan anne ya da babanın, 15/05/2015 tarihi ve sonrasında canlı olarak doğan her çocuğu için devlet tarafından aldığı yardım parasıdır. Bu yardımın miktarı ise doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğuna göre belirlenmektedir. İlk çocuk için çocuk parası 300 TL, ikinci çocuk için çocuk parası 400 TL, üçüncü çocuk için çocuk parası 600 TL olarak ödenmektedir. 15/05/2015 tarihinden önce doğan çocuklar için geriye dönük olarak herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Ancak çocuk sırasının belirlenmesinde 15 Mayıs 2015 öncesinde doğanlar da hesaba dahil edilmektedir.

  Çocuk parası almak için; çocuğun dünyaya gelmesi ile birlikte gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir. Bu başvurular da illerde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine, Sosyal Yardım Merkezlerine ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek diğer birimlere yapılmaktadır. Başvuru sırasında ilgili formun doldurulması ve kuruma teslimi gerekmektedir. Formda yazan bilgilerin doğruluğundan formu dolduran kişi sorumludur. Formdaki bilgilerde bir yanlışlık olması halinde başvuru reddedilecek, kabul edilmiş olsa ve ödeme yapılmış olsa dahi sonradan paranın iadesi istenecektir. Ancak bu karara da itiraz yolu açık olmakla birlikte itiraz süresi 15 gündür.       Kamu kurumlarında çalışanların ise; başvurularını çalıştıkları kuruma yapmaları gerekmektedir.

Çocuk parası ilgili diğer yazımızı daha önceden burada paylaşmıştık okuyabilirsiniz.

Çocuk parası ödemesi; annenin sağ ve Türk vatandaşı olması halinde anneye yapılmaktadır. Eğer anne sağ değilse ya da Türk vatandaşı değilse bu durumda babaya yapılacaktır. Eğer hem anne hem de baba sağ değilse bu durumda çocuk parası ödemesi kanuni temsilciye yapılacaktır.

Çocuk parası ödemesine hak kazanabilmek için çocuğun; 15 Mayıs 2015 tarihinde ya da bu tarihten sonra doğmuş olması ve yine Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde yapılan bu uygulamalara alkışlamakla birlikte daha da ileriye götürülmesinin daha da güzel olacağını düşünmekteyiz.

Bir önceki yazımız olan Kamuda Sağlık Personellerine Özel Düşük Faizli Kredi Veren Bankalar başlıklı makalemizde faizi düşük krediler, kamu personeline kredi ve memurlara kredi hakkında bilgiler verilmektedir.